top of page

KURS PODSTAWOWY EKSTERNISTYCZNY

 

Polega on na samodzielnym przygotowaniu się do państwowego egzaminu teoretycznego za pomocą materiałów dydaktycznych, czyli: książka, e-learning, wykłady oraz baza pytań. Wszystkie te materiały  otrzymujecie od nas.

Po zdaniu egzaminu rozpoczynamy zajęcia praktyczne.

Kurs eksternistyczny  na prawo jazdy możesz rozpocząć w dowolnym terminie, a nabór jest prowadzony w sposób ciągły.

Kolejność szkolenia w formie kursu eksternistycznego:

- spotkanie w naszym OSK i omówienie szczegółowo procesu szkolenia

- wyrabiasz badania lekarskie i z nimi udajesz się do Wydziału Komunikacji i pobierasz

nr PKK ( Profil Kandydata na Kierowcę)

- z wybranym profilem umawiasz się na egzamin teoretyczny państwowy w WORD

- mając wynik pozytywny z egzaminu państwowego kontaktujesz się z nami w celu ustalenia zajęć praktycznych,

-  w trakcie kursu odbywasz szkolenie z pierwszej pomocy 4h

- szkolenie praktyczne obejmuje 30h

-  po ukończeniu szkolenia praktycznego musisz zdać egzamin wewnętrzny praktyczny

- ostatnim krokiem jest zapisaniem się na egzamin państwowy w WORD i ukończenie go z wynikiem pozytywnym :D

bottom of page